Kalender 2022


Kalender 2021

W-kullen BPH och FB-R. Vittra från V-kullen FB-R

Firande av Attigården 50 år n29 augusti

Avelskonferens 2 – 3 oktober

Röntgen i USA för Wille i oktober

Valpträff för Y-kullen 9 oktober

Kalender 2020

V-kullen blir ett år den 19.3 (20.3 enligt stamtavlan) och ska röntgas och ögonlysas. FB-R (funktionsbeskrivning retriever) och BPH (mentalbeskrivning) ska genomföras – 18-19 juli – om Coronan inte sätter käppar i hjulen. Det blir beskrivning för 5 i kullen här i Timrå. Vittra gör BPH i Åre i juni. Röntgen planeras också – först ut verkar Loke bli.

W-kullen blir också ett år den 15.9. Där får FB-R och BPH vänta till våren. Däremot röntgen av Kiara och Boss under sena hösten.. Wille flyttar till Kalifornien i juli – om allt går enligt plan. Wille och Kiara går valpkurs i februari – mars. Jag hoppas få möjlighet att gå färdig kursen i specialsök med Sussie.

Eventuellt kan det bli en viltspårkurs för V-kullen senare i höst om jag får hjälp.

Rasutbildning pågår i Goldenklubbens regi med mig som ledare.  Funktionsbeskrivning inplanerad för Roselinas kennel och övriga intresserade. .

Och jobba en del ska jag också.   Brysselresan  i mars blev webmöte hemmavid. Övriga jobb har dragit igång så sakta. Mitt förordnande i Mark- och miljödomstolen Östersund är förlängt i 3 år till.

Något läger har vi inte planerat det är svårt att få tiden att räcka till och vi vet inte hur det här året kommer att bli..