Planer 2021


Förutom våra två valpkullar som vi hoppas kommer under försommaren så är det FB-R för W-kullen och för Vittra från V-kullen samt BPH för W-kullen dvs Kiara och Bossen. Wille finns ju i Kalifornien som bekant.

Mina jobb börjar bli klara – har kvar lite på SCA Östrand och ett jobb med standardisering på Europanivå. Mitt förordnande i Mark- och miljödomstolen Östersund är förlängt i 3 år till.

Något läger har vi inte planerat det är svårt att få tiden att räcka till och vi vet inte hur det här året kommer att bli heller – men firande av 50år med kennelnamn ligger i planeringen.