S-kullen


Vår S-kull föddes den 2 mars 2014 och består av 9 valpar fördelade på 5 hanar och 4 tikar. 

Valparnas namn är

  • San Miguel (Sigge)
  • San Remo (Remo)  - tyvärr död
  • San Diego (Kenai)
  • San Allegro (Zingo) - rallylydnadskillen
  • San Antonio (Bamse)
  • San Fiora (Svea) - SEVCh
  • San Maggiore (Adiba)´- SEVCh excellent på utställning
  • San Surprise (Maja)
  • San Shakira (Shakira) - bor i Norge

Alla i kullen har gjort BPH eller annan mentalbeskrivning.
Alla i Sverige är funktionsbeskrivna.

 

 
Nilla med sina 9 valpar

 

 

 

 
Duktiga Kina med Zingo