Breaders Crown – hederpris


Jag är mycket stolt och glad över att Golden Retrieverklubbens styrelse beslutat att tilldela mig det fina hederspriset. Ett pris med statuter som jag och även Hans har jobbat för sedan vi började med Golden på 70-talet. Mentalitet och funktion i samklang med en bra exteriör har varit och är viktiga hörnstenar i den avel vi siktade in oss på – och som Hans föräldrar la grunden till i schäferuppfödningen. Och att jobba för rasen med dom tankegångarna. Samma synsätt fick vi med oss när det gäller golden – utan en bra mentalitet så blir det inga bra hundar. Det ska bli så fint att ta emot priset på årets fullmäktige den 24 mars. Av alla utmärkelser jag fått genom åren för mitt arbete både yrke och med hundar är detta det finaste!