U-kullen och Silje


Helgen den 28 – 30 september samlades 4 st ur U-kullen och Silje för BPH fredag, spår lördag och FB-R söndag.
Beteende och personlighetsbeskrivning: Silje, Sussie, Sudden och Sigge – samtliga genomförde beskrivningen med skott mkt bra
Spår lördag: Doris – 1 öppenklass, Sigge godkänt anlag, Silje godkänt anlag
Funktionsbeskrivning retriever söndag: Silje, Sussie, Sudden, Sigge och Doris – samtliga genomförde beskrivningen m skott mkt bra.